Priser

Attester

Alle attester skal aftales med sekretariatet, da tidsforbruget og dermed også pris varierer afhængig af, hvilken type attest du ønsker at købe.

Klinikken modtager kun betaling med kreditkort eller kontant – klinikken modtager IKKE MobilePay

Alle regninger betales i forbindelse med konsultationen/ydelsen. Der gives IKKE kredit

Priser gælder fra 1. oktober 2020

 

 Gruppe 2 – egenbetaling når sygesikringsandel er trukket  Kr. Inkl. moms
 Konsultation  kr. 400,00
 Telefonkonsultation  kr. 100,00
 E-mail konsultation  kr. 100,00
 Almindelige attester  
 Attestation ved sygdom (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg)  kr. 600,00
 Mulighedserklæring (til arbejdsgiver, som skal refundere dit udlæg)  kr. 600,00
 Almindelige attester (hvor der tillægges moms 25 %)    
 Attestation ved afbestilling af rejse  kr. 400,00  kr. 500,00        
Motorattest til kørekort  kr. 400,00  kr. 500,00
Motorattest inkl. diabetesattest til kørekort  kr. 500,00  kr. 625,00
Attest til ansøgning af handikapparkeringskort  kr. 400,00  kr. 500,00
Attest til dokumentation for lovligt forfald til retten  kr. 600,00  kr. 750,00
Forsikringsattester (tillægges moms på 25 %)  
FP 610 (forsikringserklæring – lægens svar) – startgebyr  kr. 500,00  kr. 625,00
  – derefter pr. påbegyndt 10 min.  kr. 250,00  kr. 312,50
 FP 220 (blodtryks- og lipidattest  kr. 1.600,00  kr. 2.000,00
 FP 230 (HIV-antistof test)  kr. 1.000,00  kr. 1.250,00
 FP 300 (begyndelsesattest)  kr. 900,00  kr. 1.125,00
 FP 350 og FP 360 (statusattester til forsikringer)  kr. 1.300,00  kr. 1.625,00
 FP 401 (lægeattest ved nedsat erhvervsevne 1)  kr. 1.300,00  kr. 1.625,00
 FP 410 (funktionsattest)  kr. 700,00  kr. 875,00
 FP 420, FP 430, FP 440, FP 450, FP 460, FP 470, FP 480 og FP 490  kr. 1.300,00  kr. 1.625,00
  – (funktionsattester bevægeapparat)
 FP 500 og FP 510 (funktionsattester sanseapparat)  kr. 1.700,00  kr. 2.125,00
Andre attester, hvor der ikke er aftalebestemt pris
 Efter tidsforbrug + eventuelle tillægsydelser pr. påbegyndt halve time  kr. 800,00  kr. 1.000,00
Øvrige ydelser (der ikke er dækket af sygesikringen)
 Medical certificate  kr. 400,00  kr. 500,00
 Ansøgning om enkelttilskud på medicin  kr. 400,00  kr. 500,00
 Friattest (efter tidsforbrug + evt. tillægsydelser pr. påbegyndt halve time)  kr. 800,00  kr. 1.000,00
Turist/øvrige personer, der ikke er dækket af den danske sygesikring
 Tourist/other people not covered by Danish healthcare
 Konsultation  kr. 1.000,00
   Tillægsydelser/additional services
 Blodprøve  kr. 50,00
 Ekg  kr. 150,00
 Podning/dyrkning  kr. 100,00
 CRP  kr. 100,00
 Urinstix  kr. 25,00
 Graviditetstest  kr. 50,00
 Hæmoglobinmåling  kr. 50,00
 Trykmåling af ører  kr. 150,00
 Lungefunktionsundersøgelse  kr. 250,00
 Øvrige efter individuel vurdering
Vaccinationer uden privat konsultationshonorar
 Influenzavaccination af patienter under 65 år  kr. 350,00
 Influenzavaccination af patienter over 65 år, gravide og personer med kronisk sygdomme  Gratis
 Pneumokokvaccination af patienter under 65 år  kr. 350,00
 Pneumokokvaccination af patienter over 65 år og personer med kroniske sygdomme  Gratis
Vaccinationer der ikke er dækket af sygesikringen (ikke rejserelaterede vaccinationer)
 Vaccinationsgebyr ved første vaccination *  kr. 435,00
 Vaccinationsgebyr ved anden og tredje vaccination *  kr. 225,00

* Skal betales ved hver konsultation.

Rykkergebyr

Ved manglende betaling af regning: Kr. 100,00 ved første rykker, kr. 200,00 ved anden rykker. Derefter overgives det til inkasso.