Priser

Attester:

Alle attester skal aftales med sekretariatet, da tidsforbruget og dermed også pris, varierer afhængig af hvilken type attest man ønsker at købe.

Lægeattest til kørekort:

Ved lægeerklæring til/fornyelse af kørekort skal der medbringes et gyldigt pasfoto.

Når lægen har udfyldt attesten i samarbejde med dig, skal man selv henvende sig til kommunens borgerservice for at få udstedt kørekortet.

Lægeattesten betales i forbindelse med konsultationen.

Priser:
69 år og derunder = 465 kr.
70 år og derover= 615 kr.

Pr. 1. juli 2017 er der ikke længere aldersloft på kørekort. Kørekortet skal da blot fornys ved borgerservice. Et kørekort fornyes for 15 år ad gangen uanset bilistens alder.
Undtaget de nye regler er bilister, der i forvejen er underlagt restriktioner grundet sygdom.

 

Journalkopi

Pris ved rekvirering af journalmateriale afregnes efter gældende regler:
Kr. 500,00 og derefter kr. 10,00 pr. side (dog max kr. 200,00)